Aug 12, 2011

Keep Aaron Cutting

Aaron Biber is een 89-jarige kapper, die al 41 jaar knipt in Tottenham, Londen. Hij is het slachtoffer van de rellen in Londen en heeft veel schade. Zijn zaak is naar de klote. Op de website Keep Aaron Cutting wordt geld ingezameld voor Aaron, zodat hij kan blijven knippen.

Leave a Reply

Current ye@r *vakantiehuis Bonaire

BlogSociety